Quy trình xổ số các tỉnh miền Nam

 

Xổ số truyền thống các tỉnh miền Nam thực hiện quay số mở thưởng vé xổ số truyền thống vào lúc 16 giờ 15 phút thứ 4 hàng tuần theo thống nhất của các Công ty trong khu vực và được thực hiện theo quy định của Bộ Tài Chính.

quy trình quay số mở thưởng

 

@ Thứ thự mở thưởng:

- Trước khi quay số mở thưởng phải tiến hành kiểm tra bóng trong các lồng cầu theo thứ tự từ số 0 đến số 9.

- Tiến hành quay số lần lượt theo thứ tự từ giải nhất đến giải bảy, giải đặc biệt quay sau cùng. trong cùng một loại giải khi quay số mà các lần quay số có kết quả trùng nhau thì phải quay lại.

- Trường hợp lồng cầu đã dừng quay mà nhân viên quay số không lấy được bóng, nhân viên quay số thông báo để Hội đồng và nhân viên điều khiển quay số biết. Nhân viên điều khiển quay số đề nghị Hội đồng cho phép quay lại lồng cầu đó.

- Trường hợp nhân viên quay số của lồng cầu nào lấy ra 02 bóng thì nhân viên đó phải giơ cả hai bóng lên. Nhân viên điều khiển quay số thông báo để Hội đồng và nhân dân tới dự quay số mở thưởng biết. sau đó nhân viên quay số cho bóng vào lồng cầu và nhân viên điều khiển quay số đề nghị Hội đồng cho phép quay lại lồng cầu đó.

- Trường hợp khi lồng cầu đang quaybóng rơi ra ngoài, nhân viên điều khiển quay số phải báo cáo Hội đồng cho tạm dừng và kiểm tra lại toàn bộ bóng trong lồng cầu có bóng bị rơi. Sau đó đề nghị Hội đồng cho phép quay lại lồng cầu đó.

 

@ Chủng loại, nguyên tắc vận hành của lồng cầu: Lồng cầu quay số được làm bằng kim loại gồm chân đế lồng cầu và lồng cầu gắn với trục quay.

Có 10 lồng cầu đựoc sử dụng quay số được đánh từ o đến 9 ở mật trước và mặt sau lồng cầu quay số

Mỗi nhân viên quay số vận hành một lồng cầu. nhân viên quay số thực hiện các thao tác: quay lồng cầu, lấy bóng và báo cáo kết quả theo hiệu lệnh của nhân viên điều khiển quay số. Thao tác quay lồng cầu theo nguyên tắc quay theo chiều kim đồng hồ cho đến khi lồng cầu dừng lại sẽ lấy bóng.

 

@ Tiêu chuẩn kỹ thuật của bóng sử dụng để quay số mở thưởng: Bóng sử dụng quay số được làm bằng chất liệu nhựa tổng hợp.

Khối lượng 01 quả bóng: 130 gr.

Kích thước đường kính quả bóng: 52mm.

Sử dụng 10 hộp đựng bóng để quay số. trong mỗi hộp có 10 quả bóng, bóng sử dụng quay được sơn các màu khác nhau. Bóng số 0 màu be vàng không in số; các bóng khác có in số trên từng quả bóng ( từ 1 đến 9 ).

 

 

@ Danh sách đại diện của cơ quan giám sát:

- Chủ tịch Hội đòng

- phó Chủ tịch Hội đồng

- Đại diện Sở Tài Chính

- Đại diện Thanh tra thành phố

- Đại diện Sở Tư pháp

- Đại diện Công an Thành phố

- Đại diện Mặt trận tổ quốc thành phố.