Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải đặc biệt
48
213
6521 9950 4377
8776
15735 43509 73646 76604 93967 69786 83421
14472 84545
51525
00997
955109
ĐầuCuối
09,9,4
13
25,1,1
35
45,6,8
50
67
72,6,7
86
97
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải đặc biệt
62
258
6023 5768 4765
0824
79774 46642 77490 18335 76654 23964 75609
01914 99976
76411
58700
513746
ĐầuCuối
00,9
11,4
24,3
35
46,2
54,8
64,8,5,2
76,4
8
90
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải đặc biệt
66
429
3299 3650 5549
5266
16995 33283 29182 29627 98605 91336 34426
79466 53240
21758
74443
185654
ĐầuCuối
05
1
27,6,9
36
43,0,9
54,8,0
66,6,6
7
83,2
95,9
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải đặc biệt
92
638
2687 6921 5099
6684
73557 06695 54836 79364 25696 44165 59637
74431 46015
16043
21893
183766
ĐầuCuối
0
15
21
31,6,7,8
43
57
66,4,5
7
84,7
93,5,6,9,2
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong vòng 3 ngày
09
3 (lần)
Tăng 3 so với lần trước
66
3 (lần)
Tăng 1 so với lần trước
50
2 (lần)
Tăng 1 so với lần trước
58
2 (lần)
Tăng 1 so với lần trước
35
2 (lần)
Tăng 2 so với lần trước
46
2 (lần)
Không thay đổi so với lần trước
21
2 (lần)
Không thay đổi so với lần trước
54
2 (lần)
Tăng 2 so với lần trước
76
2 (lần)
Không thay đổi so với lần trước
45
1 (lần)
Không thay đổi so với lần trước
10 cặp số lâu xuất hiện nhiều nhất trong vòng 3 ngày
81 60 ngày
39 60 ngày
08 60 ngày
34 60 ngày
52 60 ngày
22 53 ngày
16 53 ngày
60 53 ngày
18 53 ngày
73 53 ngày