Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải đặc biệt
97
722
8960 3909 8152
7473
91235 58574 53040 33036 94800 22567 48386
84265 33129
20986
83952
492922
ĐầuCuối
00,9
1
22,9,2
35,6
40
52,2
65,7,0
74,3
86,6
97
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải đặc biệt
53
445
2415 3203 6472
5330
04411 64153 17139 79296 92498 23742 69731
54400 65940
63479
23778
912939
ĐầuCuối
00,3
11,5
2
39,9,1,0
40,2,5
53,3
6
78,9,2
8
96,8
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải đặc biệt
81
490
2789 0600 6587
9266
01185 20705 43618 94387 79745 28258 27526
07492 51899
66779
41214
521340
ĐầuCuối
05,0
14,8
26
3
40,5
58
66
79
85,7,9,7,1
92,9,0
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải đặc biệt
63
364
1208 4479 8419
5826
68849 03630 15469 15970 13935 43854 69534
34616 58315
99478
05595
259750
ĐầuCuối
08
16,5,9
26
30,5,4
49
50,4
69,4,3
78,0,9
8
95
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong vòng 3 ngày
00
3 (lần)
Tăng 3 so với lần trước
40
3 (lần)
Tăng 3 so với lần trước
22
2 (lần)
Tăng 2 so với lần trước
45
2 (lần)
Tăng 1 so với lần trước
52
2 (lần)
Tăng 2 so với lần trước
79
2 (lần)
Không thay đổi so với lần trước
86
2 (lần)
Tăng 2 so với lần trước
39
2 (lần)
Tăng 1 so với lần trước
53
2 (lần)
Không thay đổi so với lần trước
87
2 (lần)
Tăng 1 so với lần trước
10 cặp số lâu xuất hiện nhiều nhất trong vòng 3 ngày
12 65 ngày
71 65 ngày
25 65 ngày
32 58 ngày
76 51 ngày
43 51 ngày
24 51 ngày
02 51 ngày
44 51 ngày
37 44 ngày