Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải đặc biệt
09
664
3523 0881 7916
5652
44438 83334 93012 39019 92402 46732 77303
41364 24712
67297
53503
095284
ĐầuCuối
03,2,3,9
12,2,9,6
23
38,4,2
4
52
64,4
7
84,1
97
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải đặc biệt
91
299
3492 0832 4050
1994
36437 75660 28435 63919 75678 89783 47595
49565 11651
24637
99827
123114
ĐầuCuối
0
14,9
27
37,7,5,2
4
51,0
65,0
78
83
95,4,2,9,1
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải đặc biệt
83
172
7325 6177 4109
8315
54398 44592 63896 42554 87181 91179 30834
45035 25144
45760
57099
960865
ĐầuCuối
09
15
25
35,4
44
54
65,0
79,7,2
81,3
99,8,2,6
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải đặc biệt
49
264
1631 8184 4238
5245
17829 73263 96281 68425 35633 77863 69535
07256 15668
60203
34138
924962
ĐầuCuối
03
1
29,5
38,3,5,1,8
45,9
56
62,8,3,3,4
7
81,4
9
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong vòng 3 ngày
12
2 (lần)
Không thay đổi so với lần trước
81
2 (lần)
Tăng 1 so với lần trước
60
2 (lần)
Tăng 1 so với lần trước
99
2 (lần)
Tăng 1 so với lần trước
03
2 (lần)
Tăng 1 so với lần trước
32
2 (lần)
Tăng 2 so với lần trước
37
2 (lần)
Tăng 1 so với lần trước
35
2 (lần)
Tăng 1 so với lần trước
34
2 (lần)
Tăng 2 so với lần trước
09
2 (lần)
Không thay đổi so với lần trước
10 cặp số lâu xuất hiện nhiều nhất trong vòng 3 ngày
86 64 ngày
20 64 ngày
66 64 ngày
36 64 ngày
48 64 ngày
70 64 ngày
47 57 ngày
53 57 ngày
80 57 ngày
42 57 ngày