Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải đặc biệt
26 35 90 18
660 323 158
8333 3180 9284 9440 8101 1319
5992 5551 5257 8253
88539 18793 89468 62340 40987 07176
30749 25191
59426
42325
ĐầuCuối
01
19,8
25,6,3,6
39,3,5
49,0,0
51,7,3,8
68,0
76
87,0,4
91,3,2,0
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải đặc biệt
34 67 13 64
695 409 743
9826 7128 4996 3835 0663 9858
5909 7195 4440 1225
78482 61289 54951 39030 02715 40175
88801 05118
11356
94684
ĐầuCuối
01,9,9
18,5,3
25,6,8
30,5,4
40,3
56,1,8
63,7,4
75
84,2,9
95,6,5
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải đặc biệt
18 38 28 50
074 271 871
0305 9490 2957 6136 4666 5846
2380 1360 0755 1409
54419 77657 89766 01146 12129 87253
40360 23942
26392
18360
ĐầuCuối
09,5
19,8
29,8
36,8
42,6,6
57,3,5,7,0
60,0,6,0,6
74,1,1
80
92,0
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải đặc biệt
35 80 82 21
739 677 690
0127 7352 8243 8761 8943 0842
8286 4578 9922 4884
14344 85080 85899 92308 63525 59238
47375 08599
84495
51178
ĐầuCuối
08
1
25,2,7,1
38,9,5
44,3,3,2
52
61
78,5,8,7
80,6,4,0,2
95,9,9,0
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong vòng 3 ngày
60
4 (lần)
Tăng 3 so với lần trước
57
3 (lần)
Tăng 2 so với lần trước
18
3 (lần)
Không thay đổi so với lần trước
26
3 (lần)
Tăng 3 so với lần trước
40
3 (lần)
Tăng 2 so với lần trước
09
3 (lần)
Tăng 3 so với lần trước
25
2 (lần)
Tăng 1 so với lần trước
84
2 (lần)
Giảm 3 so với lần trước
95
2 (lần)
Không thay đổi so với lần trước
53
2 (lần)
Tăng 1 so với lần trước
10 cặp số lâu xuất hiện nhiều nhất trong vòng 3 ngày
81 -240 ngày
12 -244 ngày
70 -244 ngày
32 -247 ngày
07 -247 ngày
83 -247 ngày
85 -247 ngày
16 -247 ngày
11 -247 ngày
69 -247 ngày