Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải đặc biệt
97
434
9407 0471 6865
5358
72353 58018 32863 14074 66620 55186 22475
33368 58955
18495
12815
653215
ĐầuCuối
07
15,5,8
20
34
4
55,3,8
68,3,5
74,5,1
86
95,7
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải đặc biệt
42
792
1592 9564 4915
3286
75722 10442 34521 76139 12967 45815 42846
61548 26706
17008
20252
516341
ĐầuCuối
08,6
15,5
22,1
39
41,8,2,6,2
52
67,4
7
86
92,2
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải đặc biệt
17
097
3736 3656 8964
4289
80098 26854 53136 32813 33760 47468 16861
90617 08776
39021
06443
809867
ĐầuCuối
0
17,3,7
21
36,6
43
54,6
67,0,8,1,4
76
89
98,7
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải đặc biệt
79
011
7358 2369 9698
7036
84933 90085 53519 06156 43180 92698 79881
38794 55191
94388
00354
838491
ĐầuCuối
0
19,1
2
33,6
4
54,6,8
69
79
88,5,0,1
91,4,1,8,8
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong vòng 3 ngày
15
4 (lần)
Tăng 3 so với lần trước
97
2 (lần)
Tăng 1 so với lần trước
21
2 (lần)
Không thay đổi so với lần trước
92
2 (lần)
Tăng 2 so với lần trước
86
2 (lần)
Tăng 1 so với lần trước
64
2 (lần)
Không thay đổi so với lần trước
68
2 (lần)
Tăng 1 so với lần trước
67
2 (lần)
Tăng 1 so với lần trước
42
2 (lần)
Tăng 1 so với lần trước
17
2 (lần)
Tăng 1 so với lần trước
10 cặp số lâu xuất hiện nhiều nhất trong vòng 3 ngày
35 29 ngày
01 29 ngày
93 24 ngày
96 24 ngày
04 24 ngày
70 24 ngày
45 22 ngày
87 22 ngày
73 22 ngày
47 22 ngày