Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải đặc biệt
03
768
5734 8532 0702
5678
41651 69974 55816 40294 66551 89166 71754
73581 48053
82708
31076
149288
ĐầuCuối
08,2,3
16
2
34,2
4
53,1,1,4
66,8
76,4,8
88,1
94
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải đặc biệt
83
862
6949 9413 3088
3397
23065 35790 32127 90747 33434 75478 18099
38678 12132
69347
71403
433688
ĐầuCuối
03
13
27
32,4
47,7,9
5
65,2
78,8
88,8,3
90,9,7
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải đặc biệt
58
634
2861 8722 2128
7251
14716 18756 38366 71227 29487 99248 89790
56253 20594
88214
19040
739144
ĐầuCuối
0
14,6
27,2,8
34
44,0,8
53,6,1,8
66,1
7
87
94,0
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải đặc biệt
33
253
8781 3452 5916
1215
19602 96324 05995 50328 63105 58792 05212
38965 81487
63141
69155
769902
ĐầuCuối
02,2,5
12,5,6
24,8
33
41
55,2,3
65
7
87,1
95,2
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong vòng 3 ngày
88
3 (lần)
Không thay đổi so với lần trước
34
3 (lần)
Tăng 3 so với lần trước
51
3 (lần)
Tăng 3 so với lần trước
78
3 (lần)
Tăng 3 so với lần trước
53
2 (lần)
Giảm 1 so với lần trước
94
2 (lần)
Tăng 1 so với lần trước
03
2 (lần)
Tăng 1 so với lần trước
27
2 (lần)
Tăng 2 so với lần trước
66
2 (lần)
Không thay đổi so với lần trước
32
2 (lần)
Tăng 2 so với lần trước
10 cặp số lâu xuất hiện nhiều nhất trong vòng 3 ngày
37 62 ngày
96 62 ngày
59 55 ngày
67 55 ngày
31 55 ngày
30 55 ngày
50 55 ngày
01 55 ngày
00 55 ngày
46 48 ngày