Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải đặc biệt
69
091
4338 2558 8351
1503
75081 04490 86771 90015 45365 93418 30579
33827 62993
99817
50274
850230
ĐầuCuối
03
17,5,8
27
30,8
4
58,1
65,9
74,1,9
81
93,0,1
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải đặc biệt
66
423
5377 1453 4849
5398
04284 32058 33463 77163 78877 58202 82093
83700 77742
16300
08666
964114
ĐầuCuối
00,0,2
14
23
3
42,9
58,3
66,3,3,6
77,7
84
93,8
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải đặc biệt
52
359
3322 5000 3249
4220
79253 45071 45564 77536 91002 57364 74927
11748 72248
98967
96261
591251
ĐầuCuối
02,0
1
27,0,2
36
48,8,9
51,3,9,2
61,7,4,4
71
8
9
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải đặc biệt
46
217
7413 8284 7272
4151
07517 36745 66752 70571 25305 04504 53934
51014 03601
38468
81978
265779
ĐầuCuối
01,5,4
14,7,3,7
2
34
45,6
52,1
68
79,8,1,2
84
9
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong vòng 3 ngày
00
3 (lần)
Tăng 2 so với lần trước
93
2 (lần)
Tăng 1 so với lần trước
77
2 (lần)
Không thay đổi so với lần trước
49
2 (lần)
Không thay đổi so với lần trước
48
2 (lần)
Tăng 1 so với lần trước
02
2 (lần)
Tăng 2 so với lần trước
64
2 (lần)
Tăng 2 so với lần trước
58
2 (lần)
Tăng 2 so với lần trước
27
2 (lần)
Tăng 2 so với lần trước
71
2 (lần)
Tăng 1 so với lần trước
10 cặp số lâu xuất hiện nhiều nhất trong vòng 3 ngày
16 61 ngày
29 61 ngày
85 61 ngày
40 61 ngày
26 61 ngày
47 61 ngày
32 54 ngày
60 54 ngày
80 54 ngày
87 54 ngày