Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải đặc biệt
05 88 54 38
326 172 115
9441 3742 6275 5580 7143 5434
9057 9316 6931 5457
18469 60383 21145 91462 01371 57367
50912 66089
86349
97291
ĐầuCuối
05
12,6,5
26
31,4,8
49,5,1,2,3
57,7,4
69,2,7
71,5,2
89,3,0,8
91
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải đặc biệt
98 43 67 79
838 929 631
4074 1599 7607 3125 8190 3954
1988 1751 1672 6905
92143 88569 37422 80214 67833 63902
12325 10170
15198
66718
ĐầuCuối
02,5,7
18,4
25,2,5,9
33,8,1
43,3
51,4
69,7
70,2,4,9
88
98,9,0,8
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải đặc biệt
50 21 69 29
209 189 445
4683 3686 7100 2033 8033 6655
5270 2435 3041 3484
38897 03596 30845 21503 64293 70623
53664 89202
43848
66965
ĐầuCuối
02,3,0,9
1
23,1,9
35,3,3
48,5,1,5
55,0
65,4,9
70
84,3,6,9
97,6,3
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải đặc biệt
69 02 87 64
514 557 766
7431 1981 4967 1010 4416 2327
4837 1243 9012 0794
28120 51476 20832 88911 70709 25410
58761 04108
39427
39324
ĐầuCuối
08,9,2
11,0,2,0,6,4
24,7,0,7
32,7,1
43
57
61,7,6,9,4
76
81,7
94
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong vòng 3 ngày
69
3 (lần)
Tăng 2 so với lần trước
33
3 (lần)
Không thay đổi so với lần trước
43
3 (lần)
Không thay đổi so với lần trước
45
3 (lần)
Tăng 1 so với lần trước
31
2 (lần)
Tăng 1 so với lần trước
72
2 (lần)
Tăng 1 so với lần trước
54
2 (lần)
Tăng 1 so với lần trước
25
2 (lần)
Không thay đổi so với lần trước
83
2 (lần)
Không thay đổi so với lần trước
67
2 (lần)
Không thay đổi so với lần trước
10 cặp số lâu xuất hiện nhiều nhất trong vòng 3 ngày
44 -210 ngày
63 -217 ngày
47 -224 ngày
17 -224 ngày
60 -231 ngày
13 -231 ngày
56 -231 ngày
82 -238 ngày
92 -238 ngày
77 -238 ngày