Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải đặc biệt
81
287
9357 1093 2318
3011
03391 57478 45505 71182 68418 94303 59966
92000 50881
84133
34400
94412
ĐầuCuối
00,0,5,3
12,8,1,8
2
33
4
57
66
78
81,2,7,1
91,3
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải đặc biệt
40
221
8000 5611 8718
8545
55287 76954 33507 90011 77128 60768 74135
85177 80630
80810
14924
676765
ĐầuCuối
07,0
10,1,1,8
24,8,1
30,5
45,0
54
65,8
77
87
9
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải đặc biệt
24
423
6069 2691 0141
5494
03863 45868 78130 71503 58480 40615 61968
33776 22043
85658
73268
318348
ĐầuCuối
03
15
23,4
30
48,3,1
58
68,3,8,8,9
76
80
94,1
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải đặc biệt
05
375
0769 1730 6911
6840
68857 11773 30084 04703 70408 05126 08547
92879 83370
47323
59640
173803
ĐầuCuối
03,3,8,5
11
23,6
30
40,7,0
57
69
79,0,3,5
84
9
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong vòng 3 ngày
68
4 (lần)
Tăng 4 so với lần trước
18
3 (lần)
Tăng 3 so với lần trước
00
3 (lần)
Không thay đổi so với lần trước
11
3 (lần)
Tăng 2 so với lần trước
91
2 (lần)
Không thay đổi so với lần trước
24
2 (lần)
Tăng 1 so với lần trước
03
2 (lần)
Không thay đổi so với lần trước
87
2 (lần)
Tăng 2 so với lần trước
81
2 (lần)
Tăng 1 so với lần trước
30
2 (lần)
Tăng 1 so với lần trước
10 cặp số lâu xuất hiện nhiều nhất trong vòng 3 ngày
31 59 ngày
59 59 ngày
51 59 ngày
61 52 ngày
56 52 ngày
25 52 ngày
60 52 ngày
44 52 ngày
22 52 ngày
67 45 ngày