Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải đặc biệt
05
064
3923 1800 5277
9329
63053 16503 70109 37139 81672 55865 65308
20778 44457
76110
01707
801566
ĐầuCuối
07,3,9,8,0,5
10
29,3
39
4
57,3
66,5,4
78,2,7
8
9
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải đặc biệt
97
061
6133 3541 2305
5254
17697 78544 24672 02265 97570 57315 52604
90975 13643
19179
93527
187393
ĐầuCuối
04,5
15
27
33
43,4,1
54
65,1
79,5,2,0
8
93,7,7
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải đặc biệt
16
383
4497 7601 7155
4286
88226 54473 22734 70321 47254 18232 49379
63421 54706
69675
28985
375202
ĐầuCuối
02,6,1
16
21,6,1
34,2
4
54,5
6
75,3,9
85,6,3
97
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải đặc biệt
52
915
0571 2984 3312
1266
39941 44825 27596 63574 97869 41917 13864
03703 97481
35070
53004
462979
ĐầuCuối
04,3
17,2,5
25
3
41
52
69,4,6
79,0,4,1
81,4
96
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong vòng 3 ngày
97
3 (lần)
Tăng 2 so với lần trước
79
2 (lần)
Không thay đổi so với lần trước
54
2 (lần)
Không thay đổi so với lần trước
72
2 (lần)
Tăng 2 so với lần trước
05
2 (lần)
Không thay đổi so với lần trước
75
2 (lần)
Tăng 1 so với lần trước
65
2 (lần)
Tăng 2 so với lần trước
21
2 (lần)
Tăng 2 so với lần trước
66
1 (lần)
Giảm 1 so với lần trước
57
1 (lần)
Giảm 1 so với lần trước
10 cặp số lâu xuất hiện nhiều nhất trong vòng 3 ngày
91 63 ngày
95 56 ngày
14 56 ngày
90 56 ngày
48 56 ngày
56 49 ngày
19 49 ngày
50 49 ngày
22 49 ngày
13 49 ngày