Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải đặc biệt
978
0165 5708 4499
3573
82121 37894 05985 96641 37831 03363 54894
18725 17993
53296
39044
260811
ĐầuCuối
08
11
25,1
31
44,1,1
5
63,5
73,8
85
96,3,4,4,9
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải đặc biệt
976
4275 9459 8682
2394
57998 34613 22395 76033 21244 72908 72620
04167 10111
35889
06701
631940
ĐầuCuối
01,8
11,3
20
33
40,4
59,1
67
75,6
89,2
98,5,4
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải đặc biệt
418
3195 9328 7990
9813
58852 24769 61410 23449 35321 65070 70674
20419 44471
39147
28550
183892
ĐầuCuối
0
19,0,3,8
21,8
3
47,9
50,2
69
71,0,4
84
92,5,0
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải đặc biệt
305
8399 4953 9750
9223
23512 59187 27857 32756 28360 91370 89470
25384 17272
77560
32770
387554
ĐầuCuối
05
12
23
3
4
54,7,6,3,0
60,0
70,2,0,0
84,7,6
99
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong vòng 3 ngày
94
3 (lần)
Tăng 1 so với lần trước
11
2 (lần)
Tăng 2 so với lần trước
41
2 (lần)
Tăng 2 so với lần trước
44
2 (lần)
Tăng 1 so với lần trước
21
2 (lần)
Tăng 1 so với lần trước
08
2 (lần)
Tăng 2 so với lần trước
13
2 (lần)
Tăng 1 so với lần trước
95
2 (lần)
Tăng 1 so với lần trước
93
1 (lần)
Không thay đổi so với lần trước
65
1 (lần)
Tăng 1 so với lần trước
10 cặp số lâu xuất hiện nhiều nhất trong vòng 3 ngày
09 61 ngày
55 54 ngày
81 54 ngày
26 54 ngày
42 54 ngày
43 54 ngày
77 54 ngày
68 47 ngày
35 47 ngày
07 47 ngày