Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải đặc biệt
94
164
0348 8701 5429
2682
90322 44374 54807 96802 36042 20269 87348
15187 87231
07835
06473
156091
ĐầuCuối
07,2,1
1
22,9
35,1
42,8,8
5
69,4
73,4
87,2
91,4
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải đặc biệt
79
867
3974 8443 7508
2128
07652 10768 07972 61276 94539 73255 21286
14743 28242
47341
43129
834562
ĐầuCuối
08
1
29,8
39
41,3,2,3
52,5
62,8,7
72,6,4,9
86
9
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải đặc biệt
12
806
0782 7169 2147
0275
59534 28956 22804 73840 86825 77737 10312
18328 36248
31325
87707
551269
ĐầuCuối
07,4,6
12,2
25,8,5
34,7
48,0,7
56
69,9
75
82
9
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải đặc biệt
84
355
5934 4463 3486
2119
84794 24576 17788 08828 16484 70119 72489
42343 07977
64377
10668
799866
ĐầuCuối
0
19,9
28
34
43
55
66,8,3
77,7,6
88,4,9,6,4
94
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong vòng 3 ngày
69
3 (lần)
Tăng 3 so với lần trước
48
3 (lần)
Tăng 2 so với lần trước
82
2 (lần)
Tăng 1 so với lần trước
42
2 (lần)
Tăng 2 so với lần trước
12
2 (lần)
Tăng 1 so với lần trước
74
2 (lần)
Không thay đổi so với lần trước
29
2 (lần)
Tăng 1 so với lần trước
07
2 (lần)
Tăng 2 so với lần trước
43
2 (lần)
Tăng 1 so với lần trước
28
2 (lần)
Không thay đổi so với lần trước
10 cặp số lâu xuất hiện nhiều nhất trong vòng 3 ngày
30 64 ngày
54 64 ngày
27 64 ngày
53 64 ngày
93 57 ngày
45 57 ngày
09 57 ngày
03 57 ngày
32 57 ngày
85 50 ngày