Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải đặc biệt
80
051
9598 0492 0439
7172
85043 61099 22617 01516 76127 64025 51714
44089 30149
79024
99450
92909
ĐầuCuối
09
17,6,4
24,7,5
39
49,3
50,1
6
72
89,0
99,8,2
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải đặc biệt
97
846
6347 7420 5316
4184
49074 08795 02556 02997 48704 36427 65537
24068 48768
08063
99783
034221
ĐầuCuối
04
16
21,7,0
37
47,6
56
63,8,8
74
83,4
95,7,7
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải đặc biệt
38
285
9255 4165 3213
3884
28090 98116 51696 49168 02182 66028 36987
77585 47785
43951
33540
979806
ĐầuCuối
06
16,3
28
38
40
51,5
68,5
7
85,5,2,7,4,5
90,6
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải đặc biệt
65
184
2070 6648 8575
2885
78802 23273 31114 16075 87577 96239 61210
87021 60164
98834
95002
840140
ĐầuCuối
02,2
14,0
21
34,9
40,8
5
64,5
73,5,7,0,5
85,4
9
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong vòng 3 ngày
16
3 (lần)
Tăng 2 so với lần trước
68
3 (lần)
Tăng 3 so với lần trước
85
3 (lần)
Tăng 2 so với lần trước
51
2 (lần)
Tăng 1 so với lần trước
84
2 (lần)
Tăng 1 so với lần trước
27
2 (lần)
Không thay đổi so với lần trước
97
2 (lần)
Tăng 1 so với lần trước
09
1 (lần)
Tăng 1 so với lần trước
49
1 (lần)
Tăng 1 so với lần trước
72
1 (lần)
Không thay đổi so với lần trước
10 cặp số lâu xuất hiện nhiều nhất trong vòng 3 ngày
05 60 ngày
07 60 ngày
41 60 ngày
00 60 ngày
58 60 ngày
19 53 ngày
22 53 ngày
26 46 ngày
69 46 ngày
01 39 ngày