Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải đặc biệt
96 02 44 49
785 763 057
7146 5081 4695 4464 6592 4987
9152 4175 7969 5530
72999 94693 60283 40009 28239 54984
39009 47114
00853
16938
ĐầuCuối
09,9,2
14
2
38,9,0
46,4,9
53,2,7
69,4,3
75
83,4,1,7,5
99,3,5,2,6
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải đặc biệt
69 32 16 84
827 795 146
2330 6025 7335 4606 2427 7052
4015 7105 8914 5207
68209 86291 43441 77738 03181 02751
62517 94997
57467
76822
ĐầuCuối
09,5,7,6
17,5,4,6
22,5,7,7
38,0,5,2
41,6
51,2
67,9
7
81,4
97,1,5
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải đặc biệt
51 29 39 61
755 402 534
9574 9973 5625 6562 7287 5732
9772 4858 7996 3262
21022 88570 38641 21662 27354 90871
66945 19803
00714
67134
ĐầuCuối
03,2
14
22,5,9
34,2,4,9
45,1
54,8,5,1
62,2,2,1
70,1,2,4,3
87
96
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải đặc biệt
25 98 14 76
772 083 856
0880 3807 2011 1600 8201 1488
3114 0014 5701 3044
13722 36137 91800 24999 69860 83606
68782 24579
98844
16718
ĐầuCuối
00,6,1,7,0,1
18,4,4,1,4
22,5
37
44,4
56
60
79,2,6
82,0,8,3
99,8
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong vòng 3 ngày
09
3 (lần)
Không thay đổi so với lần trước
62
3 (lần)
Tăng 1 so với lần trước
14
3 (lần)
Giảm 2 so với lần trước
38
2 (lần)
Tăng 1 so với lần trước
84
2 (lần)
Không thay đổi so với lần trước
30
2 (lần)
Không thay đổi so với lần trước
51
2 (lần)
Tăng 2 so với lần trước
25
2 (lần)
Giảm 3 so với lần trước
32
2 (lần)
Không thay đổi so với lần trước
52
2 (lần)
Không thay đổi so với lần trước
10 cặp số lâu xuất hiện nhiều nhất trong vòng 3 ngày
21 -207 ngày
90 -207 ngày
86 -207 ngày
66 -214 ngày
26 -214 ngày
50 -214 ngày
33 -221 ngày
12 -221 ngày
36 -221 ngày
24 -221 ngày