Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải đặc biệt
37
825
3781 5661 9888
0139
54360 13123 11305 92078 87562 91790 25192
99359 95883
89052
88351
06983
ĐầuCuối
05
1
25,3
37,9
4
59,2,1
61,0,2
78
81,8,3,3
90,2
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải đặc biệt
81
287
2318 1093 9357
3011
59966 94303 68418 71182 45505 57478 03391
50881 92000
84133
34400
94412
ĐầuCuối
03,5,0,0
18,1,8,2
2
33
4
57
66
78
81,7,2,1
93,1
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải đặc biệt
20
078
4961 9903 9399
0102
10830 24573 22776 01397 22341 28382 93795
57082 45614
56156
18945
57504
ĐầuCuối
03,2,4
14
20
30
41,5
56
61
78,3,6
82,2
99,7,5
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải đặc biệt
48
525
9038 7922 2724
0098
86285 79642 45275 89866 61515 07384 18979
94274 87471
05484
70021
37300
ĐầuCuối
00
15
25,2,4,1
38
48,2
5
66
75,9,4,1
85,4,4
98
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải đặc biệt
80
051
0439 0492 9598
7172
51714 64025 76127 01516 22617 61099 85043
30149 44089
79024
99450
92909
ĐầuCuối
09
14,6,7
25,7,4
39
43,9
51,0
6
72
80,9
92,8,9
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải đặc biệt
76
802
6541 2719 3270
1768
44898 18692 38861 85567 50202 43777 84120
12321 73625
36156
58808
513252
ĐầuCuối
02,2,8
19
20,1,5
3
41
56,2
68,1,7
76,0,7
8
98,2
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải đặc biệt
69
091
8351 2558 4338
1503
30579 93418 45365 90015 86771 04490 75081
62993 33827
99817
50274
850230
ĐầuCuối
03
18,5,7
27
38,0
4
51,8
69,5
79,1,4
81
91,0,3
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải đặc biệt
41
978
4499 5708 0165
3573
54894 03363 37831 96641 05985 37894 82121
17993 18725
53296
39044
260811
ĐầuCuối
08
11
21,5
31
41,1,4
5
65,3
78,3
85
99,4,4,3,6
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong vòng 3 ngày
25
3 (lần)
Tăng 3 so với lần trước
83
2 (lần)
Tăng 2 so với lần trước
92
2 (lần)
Tăng 2 so với lần trước
98
2 (lần)
Không thay đổi so với lần trước
61
2 (lần)
Tăng 2 so với lần trước
02
2 (lần)
Giảm 1 so với lần trước
52
2 (lần)
Tăng 1 so với lần trước
21
2 (lần)
Tăng 2 so với lần trước
84
2 (lần)
Tăng 2 so với lần trước
05
1 (lần)
Giảm 1 so với lần trước
10 cặp số lâu xuất hiện nhiều nhất trong vòng 3 ngày
49 5 ngày
54 5 ngày
53 5 ngày
03 4 ngày
89 4 ngày
45 4 ngày
16 3 ngày
63 3 ngày
13 2 ngày
65 2 ngày