Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải đặc biệt
78 99 12 22
865 208 462
5234 3660 0265 5064 5561 4094
8856 7204 7118 8617
75162 43025 92869 63632 42539 01425
97472 06686
76100
68044
ĐầuCuối
08,4,0
12,8,7
22,5,5
34,2,9
44
56
65,2,0,5,4,1,2,9
78,2
86
99,4
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải đặc biệt
38 54 88 05
115 172 326
5434 7143 5580 6275 3742 9441
5457 6931 9316 9057
57367 01371 91462 21145 60383 18469
66089 50912
86349
97291
ĐầuCuối
05
15,6,2
26
38,4,1
43,2,1,5,9
54,7,7
67,2,9
72,5,1
88,0,3,9
91
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải đặc biệt
18 90 35 26
158 323 660
1319 8101 9440 9284 3180 8333
8253 5257 5551 5992
07176 40987 62340 89468 18793 88539
25191 30749
59426
42325
ĐầuCuối
01
18,9
26,3,6,5
35,3,9
40,0,9
58,3,7,1
60,8
76
84,0,7
90,2,3,1
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải đặc biệt
84 18 65 23
906 231 694
5643 3525 8476 2855 5720 5472
1553 9580 0581 7514
71568 65378 13416 07725 84334 16156
96745 13106
07635
82057
ĐầuCuối
06,6
18,4,6
23,5,0,5
31,4,5
43,5
55,3,6,7
65,8
76,2,8
84,0,1
94
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải đặc biệt
49 44 02 96
057 763 785
4987 6592 4464 4695 5081 7146
5530 7969 4175 9152
54984 28239 40009 60283 94693 72999
47114 39009
00853
16938
ĐầuCuối
02,9,9
14
2
30,9,8
49,4,6
57,2,3
63,4,9
75
85,7,1,4,3
96,2,5,3,9
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải đặc biệt
59 54 08 15
239 533 749
4980 8460 9922 9486 6049 9562
2709 2459 6243 5852
20615 56993 82323 85201 01007 88773
27459 19868
25080
10998
ĐầuCuối
08,9,1,7
15,5
22,3
39,3
49,9,3
59,4,9,2,9
60,2,8
73
80,6,0
93,8
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong vòng 3 ngày
25
3 (lần)
Giảm 2 so với lần trước
62
3 (lần)
Tăng 2 so với lần trước
57
3 (lần)
Tăng 1 so với lần trước
26
3 (lần)
Tăng 2 so với lần trước
65
2 (lần)
Tăng 1 so với lần trước
91
2 (lần)
Tăng 1 so với lần trước
39
2 (lần)
Không thay đổi so với lần trước
60
2 (lần)
Tăng 1 so với lần trước
12
2 (lần)
Tăng 2 so với lần trước
49
2 (lần)
Giảm 1 so với lần trước
10 cặp số lâu xuất hiện nhiều nhất trong vòng 3 ngày
36 -265 ngày
50 -265 ngày
66 -265 ngày
70 -266 ngày
74 -266 ngày
29 -266 ngày
77 -267 ngày
79 -267 ngày
28 -268 ngày
13 -268 ngày