Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải đặc biệt
50
971
2620 7067 1350
7666
88357 04907 50631 97353 65902 40353 34147
65991 53594
08143
47208
361417
ĐầuCuối
08,7,2
17
20
31
43,7
57,3,3,0,0
66,7
71
8
91,4
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải đặc biệt
59
939
7909 1107 0967
3345
96999 79347 42714 68439 12642 69035 95265
00117 71941
16434
85917
999369
ĐầuCuối
09,7
17,7,4
2
34,9,5,9
41,7,2,5
59
69,5,7
7
8
99
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải đặc biệt
19
356
9465 2542 5794
6480
01126 44861 82361 82627 30631 36664 53436
04471 05154
70770
70385
276884
ĐầuCuối
0
19
26,7
31,6
42
54,6
61,1,4,5
70,1
84,5,0
94
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải đặc biệt
27
014
4331 9760 4783
9153
52574 39104 71347 51665 30177 92836 57764
05483 86182
63278
10282
061189
ĐầuCuối
04
14
27
36,1
47
53
65,4,0
78,4,7
89,2,3,2,3
9
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong vòng 3 ngày
17
3 (lần)
Tăng 3 so với lần trước
94
2 (lần)
Tăng 2 so với lần trước
53
2 (lần)
Tăng 1 so với lần trước
65
2 (lần)
Tăng 1 so với lần trước
67
2 (lần)
Tăng 1 so với lần trước
39
2 (lần)
Tăng 1 so với lần trước
61
2 (lần)
Không thay đổi so với lần trước
07
2 (lần)
Tăng 2 so với lần trước
47
2 (lần)
Không thay đổi so với lần trước
50
2 (lần)
Tăng 2 so với lần trước
10 cặp số lâu xuất hiện nhiều nhất trong vòng 3 ngày
01 59 ngày
24 59 ngày
48 59 ngày
90 52 ngày
92 52 ngày
88 52 ngày
72 52 ngày
79 45 ngày
52 45 ngày
29 45 ngày