Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải đặc biệt
82
248
4582 4651 1337
3006
72727 42606 40678 10853 75279 41598 57803
16548 76943
30484
77895
639086
ĐầuCuối
06,3,6
1
27
37
48,3,8
53,1
6
78,9
86,4,2,2
95,8
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải đặc biệt
89
720
3406 6009 0965
3600
53416 79410 90183 67825 76477 72947 09940
59356 88456
59288
17686
987157
ĐầuCuối
00,6,9
16,0
25,0
3
47,0
57,6,6
65
77
86,8,3,9
9
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải đặc biệt
25
452
6796 9449 6493
7990
38446 08385 04471 59835 41608 98682 61627
71047 87574
17456
26832
605507
ĐầuCuối
07,8
1
27,5
32,5
47,6,9
56,2
6
74,1
85,2
90,6,3
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải đặc biệt
73
308
3007 0601 7368
0364
44895 42293 67129 53066 53833 72595 74046
03881 07871
50020
55283
228344
ĐầuCuối
07,1,8
1
20,9
33
44,6
5
66,4,8
71,3
83,1
95,3,5
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong vòng 3 ngày
82
3 (lần)
Không thay đổi so với lần trước
56
3 (lần)
Tăng 2 so với lần trước
06
3 (lần)
Tăng 3 so với lần trước
86
2 (lần)
Tăng 2 so với lần trước
27
2 (lần)
Giảm 1 so với lần trước
25
2 (lần)
Tăng 1 so với lần trước
48
2 (lần)
Tăng 1 so với lần trước
47
2 (lần)
Tăng 1 so với lần trước
43
1 (lần)
Không thay đổi so với lần trước
53
1 (lần)
Không thay đổi so với lần trước
10 cặp số lâu xuất hiện nhiều nhất trong vòng 3 ngày
02 820 ngày
76 820 ngày
69 820 ngày
15 820 ngày
72 820 ngày
61 813 ngày
14 813 ngày
13 813 ngày
18 806 ngày
60 806 ngày