Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải đặc biệt
37
708
8005 0073 7976
8251
66665 32764 35610 22274 24407 44562 17670
45681 51374
44866
23082
132750
ĐầuCuối
07,5,8
10
2
37
4
50,1
66,5,4,2
74,4,0,3,6
82,1
9
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải đặc biệt
25
438
3882 7501 3761
0929
99581 84546 15051 34335 06594 89049 01836
96308 38017
54514
54237
300151
ĐầuCuối
08,1
14,7
29,5
37,5,6,8
46,9
51,1
61
7
81,2
94
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải đặc biệt
91
741
5891 2989 4353
6583
51170 92058 44500 71975 91041 19661 52547
34817 36725
83530
14791
210889
ĐầuCuối
00
17
25
30
41,7,1
58,3
61
70,5
89,3,9
91,1,1
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải đặc biệt
31
118
8679 1195 1827
4457
90723 19981 88225 91792 26773 79767 98528
96517 72599
92657
02775
534934
ĐầuCuối
0
17,8
23,5,8,7
34,1
4
57,7
67
75,3,9
81
99,2,5
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong vòng 3 ngày
91
3 (lần)
Tăng 1 so với lần trước
51
3 (lần)
Tăng 3 so với lần trước
74
2 (lần)
Không thay đổi so với lần trước
37
2 (lần)
Tăng 2 so với lần trước
25
2 (lần)
Tăng 1 so với lần trước
82
2 (lần)
Tăng 1 so với lần trước
89
2 (lần)
Tăng 1 so với lần trước
70
2 (lần)
Tăng 1 so với lần trước
17
2 (lần)
Không thay đổi so với lần trước
61
2 (lần)
Tăng 2 so với lần trước
10 cặp số lâu xuất hiện nhiều nhất trong vòng 3 ngày
56 65 ngày
48 58 ngày
40 58 ngày
03 51 ngày
96 44 ngày
45 44 ngày
80 44 ngày
11 44 ngày
21 44 ngày
90 44 ngày