Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải đặc biệt
89
715
0218 7963 0315
8423
17031 09940 45826 22382 20261 91587 39742
67848 12212
99569
35799
325137
ĐầuCuối
0
12,8,5,5
26,3
37,1
48,0,2
5
69,1,3
7
82,7,9
99
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải đặc biệt
38
431
2300 0865 5933
8303
68505 04362 85954 56886 84896 30863 01135
87694 13398
42046
64031
118805
ĐầuCuối
05,5,3,0
1
2
31,5,3,1,8
46
54
62,3,5
7
86
94,8,6
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải đặc biệt
44
075
2892 4237 3238
0712
66580 96107 06532 08656 87899 89768 39030
23745 93126
38117
24141
617016
ĐầuCuối
07
16,7,2
26
32,0,7,8
41,5,4
56
68
75
80
99,2
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải đặc biệt
56
936
0165 2964 6489
5012
94235 73127 22474 84694 01611 41003 67793
94711 52226
57682
14197
575926
ĐầuCuối
03
11,1,2
26,6,7
35,6
4
56
65,4
74
82,9
97,4,3
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong vòng 3 ngày
31
3 (lần)
Tăng 2 so với lần trước
37
2 (lần)
Tăng 1 so với lần trước
12
2 (lần)
Tăng 1 so với lần trước
99
2 (lần)
Tăng 2 so với lần trước
05
2 (lần)
Tăng 1 so với lần trước
63
2 (lần)
Tăng 2 so với lần trước
38
2 (lần)
Tăng 1 so với lần trước
26
2 (lần)
Không thay đổi so với lần trước
15
2 (lần)
Tăng 1 so với lần trước
82
1 (lần)
Không thay đổi so với lần trước
10 cặp số lâu xuất hiện nhiều nhất trong vòng 3 ngày
29 65 ngày
71 65 ngày
02 58 ngày
91 58 ngày
53 58 ngày
60 58 ngày
09 58 ngày
85 51 ngày
78 51 ngày
13 51 ngày