Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải đặc biệt
745
4212 8700 9648
7815
22120 37453 18221 81412 86127 61233 99573
79725 20435
08200
85319
512968
ĐầuCuối
00,0
19,2,5,2
25,0,1,7
35,3
48,5,5
53
68
73
8
9
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải đặc biệt
776
9768 8612 8037
0550
71138 17993 34226 70589 57120 27002 81297
65463 72610
63961
72071
271305
ĐầuCuối
05,2
10,2
26,0
38,7
4
50
61,3,8
71,6,2
89
93,7
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải đặc biệt
410
0402 5835 7870
3037
34035 45196 05697 27348 53242 76621 87504
21915 93889
14253
75976
125944
ĐầuCuối
04,2
15,0
21
35,7,5
44,8,2
53
66
76,0
89
96,7
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải đặc biệt
969
4328 6722 8228
1334
16760 50436 96853 11729 64388 58572 47951
80438 51277
41226
52547
780597
ĐầuCuối
0
1
26,9,8,2,8
38,6,4
47
53,1
60,9
77,2,0
88
97
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong vòng 3 ngày
35
3 (lần)
Tăng 3 so với lần trước
12
3 (lần)
Không thay đổi so với lần trước
68
2 (lần)
Tăng 2 so với lần trước
15
2 (lần)
Tăng 1 so với lần trước
02
2 (lần)
Tăng 1 so với lần trước
76
2 (lần)
Giảm 1 so với lần trước
20
2 (lần)
Tăng 2 so với lần trước
48
2 (lần)
Tăng 2 so với lần trước
97
2 (lần)
Không thay đổi so với lần trước
00
2 (lần)
Tăng 2 so với lần trước
10 cặp số lâu xuất hiện nhiều nhất trong vòng 3 ngày
32 59 ngày
40 59 ngày
03 59 ngày
87 59 ngày
82 59 ngày
62 59 ngày
52 52 ngày
08 52 ngày
98 52 ngày
31 52 ngày