Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải đặc biệt
48
525
2724 7922 9038
0098
18979 07384 61515 89866 45275 79642 86285
87471 94274
05484
70021
37300
ĐầuCuối
00
15
21,4,2,5
38
42,8
5
66
71,4,9,5
84,4,5
98
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải đặc biệt
79
281
2790 8445 7737
4898
27750 66846 22238 89477 94729 88566 85328
56989 42551
12687
94003
750205
ĐầuCuối
05,3
1
29,8
38,7
46,5
51,0
66
77,9
87,9,1
98,0
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải đặc biệt
41
658
3874 2324 9058
0217
17707 71515 70905 11412 59424 56430 94675
61050 59808
38385
86814
600795
ĐầuCuối
08,7,5
14,5,2,7
24,4
30
41
50,8,8
6
75,4
85
95
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải đặc biệt
45
462
7686 9752 4860
7376
96098 21160 90874 08188 37122 40935 12093
12263 61694
90473
61056
584455
ĐầuCuối
0
1
22
35
45
55,6,2
63,0,0,2
73,4,6
88,6
94,8,3
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong vòng 3 ngày
24
3 (lần)
Giảm 1 so với lần trước
74
2 (lần)
Không thay đổi so với lần trước
75
2 (lần)
Tăng 2 so với lần trước
79
2 (lần)
Tăng 1 so với lần trước
05
2 (lần)
Tăng 1 so với lần trước
84
2 (lần)
Tăng 2 so với lần trước
15
2 (lần)
Tăng 2 so với lần trước
85
2 (lần)
Tăng 1 so với lần trước
38
2 (lần)
Không thay đổi so với lần trước
50
2 (lần)
Tăng 2 so với lần trước
10 cặp số lâu xuất hiện nhiều nhất trong vòng 3 ngày
39 60 ngày
23 60 ngày
53 60 ngày
54 60 ngày
16 53 ngày
31 53 ngày
18 53 ngày
09 46 ngày
97 46 ngày
11 46 ngày