Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải đặc biệt
17
189
3731 0941 3553
5627
51969 76606 30733 26544 13077 97837 56904
91430 58443
90554
13538
430493
ĐầuCuối
06,4
17
27
38,0,3,7,1
43,4,1
54,3
69
77
89
93
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải đặc biệt
05
891
2790 7234 9850
4903
44092 52652 18576 59471 10196 21377 00493
26047 06163
42559
83835
616390
ĐầuCuối
03,5
1
2
35,4
47
59,2,0
63
76,1,7
8
90,2,6,3,0,1
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải đặc biệt
94
498
7189 8628 6017
0344
74777 45718 85775 25289 97446 62321 72973
03892 49110
13263
85895
693769
ĐầuCuối
0
10,8,7
21,8
3
46,4
5
69,3
77,5,3
89,9
95,2,8,4
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải đặc biệt
54
003
0283 9735 2310
5980
35497 02983 85516 53628 34772 75312 44240
65627 70788
23667
85454
331558
ĐầuCuối
03
16,2,0
27,8
35
40
58,4,4
67
72
88,3,0,3
97
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong vòng 3 ngày
89
3 (lần)
Tăng 2 so với lần trước
77
3 (lần)
Tăng 3 so với lần trước
93
2 (lần)
Không thay đổi so với lần trước
44
2 (lần)
Tăng 2 so với lần trước
69
2 (lần)
Giảm 1 so với lần trước
17
2 (lần)
Tăng 2 so với lần trước
90
2 (lần)
Không thay đổi so với lần trước
63
2 (lần)
Tăng 2 so với lần trước
92
2 (lần)
Tăng 1 so với lần trước
43
1 (lần)
Tăng 1 so với lần trước
10 cặp số lâu xuất hiện nhiều nhất trong vòng 3 ngày
08 64 ngày
68 64 ngày
13 57 ngày
86 57 ngày
45 57 ngày
60 57 ngày
20 57 ngày
74 50 ngày
70 50 ngày
62 50 ngày