Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải đặc biệt
20
078
9399 9903 4961
0102
93795 28382 22341 01397 22776 24573 10830
45614 57082
56156
18945
57504
ĐầuCuối
04,2,3
14
20
30
45,1
56
61
76,3,8
82,2
95,7,9
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải đặc biệt
54
729
6547 6331 2773
3348
47478 11851 68036 18332 71691 16491 46486
55787 41222
24120
36407
573523
ĐầuCuối
07
1
23,0,2,9
36,2,1
48,7
51,4
6
78,3
87,6
91,1
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải đặc biệt
82
641
2958 7856 3255
3479
62470 57336 50284 36806 42522 55157 63241
92700 79254
91425
91447
944239
ĐầuCuối
00,6
1
25,2
39,6
47,1,1
54,7,8,6,5
6
70,9
84,2
9
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải đặc biệt
34
489
7974 8962 7837
4887
39912 51605 67588 03214 54332 27375 45427
36902 04787
91444
32395
887419
ĐầuCuối
02,5
19,2,4
27
32,7,4
44
5
62
75,4
87,8,7,9
95
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong vòng 3 ngày
82
3 (lần)
Tăng 3 so với lần trước
41
3 (lần)
Tăng 1 so với lần trước
20
2 (lần)
Không thay đổi so với lần trước
22
2 (lần)
Tăng 1 so với lần trước
91
2 (lần)
Tăng 2 so với lần trước
73
2 (lần)
Không thay đổi so với lần trước
56
2 (lần)
Tăng 1 so với lần trước
36
2 (lần)
Không thay đổi so với lần trước
54
2 (lần)
Tăng 2 so với lần trước
78
2 (lần)
Tăng 1 so với lần trước
10 cặp số lâu xuất hiện nhiều nhất trong vòng 3 ngày
68 59 ngày
01 59 ngày
52 59 ngày
65 52 ngày
71 52 ngày
92 52 ngày
15 52 ngày
53 45 ngày
16 45 ngày
80 45 ngày