Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải đặc biệt
37
825
9888 5661 3781
0139
25192 91790 87562 92078 11305 13123 54360
95883 99359
89052
88351
06983
ĐầuCuối
05
1
23,5
39,7
4
51,2,9
62,0,1
78
83,3,8,1
92,0
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải đặc biệt
52
917
6898 0200 9251
3567
49295 00199 36040 56418 72134 94536 94146
64824 53570
21928
63946
564682
ĐầuCuối
00
18,7
28,4
34,6
46,0,6
51,2
67
70
82
95,9,8
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải đặc biệt
36
427
8019 9802 2717
6686
39882 75467 86960 72034 62544 96616 86563
66502 10507
96273
00959
188927
ĐầuCuối
02,7,2
16,9,7
27,7
34,6
44
59
67,0,3
73
82,6
9
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải đặc biệt
12
767
8734 1323 6627
1240
27150 61991 43094 51150 82206 21702 08070
09216 82081
97484
87001
414564
ĐầuCuối
01,6,2
16,2
23,7
34
40
50,0
64,7
70
84,1
91,4
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong vòng 3 ngày
83
2 (lần)
Tăng 1 so với lần trước
67
2 (lần)
Tăng 1 so với lần trước
27
2 (lần)
Giảm 1 so với lần trước
51
2 (lần)
Tăng 1 so với lần trước
82
2 (lần)
Tăng 2 so với lần trước
52
2 (lần)
Tăng 2 so với lần trước
60
2 (lần)
Không thay đổi so với lần trước
46
2 (lần)
Tăng 1 so với lần trước
34
2 (lần)
Tăng 1 so với lần trước
02
2 (lần)
Giảm 1 so với lần trước
10 cặp số lâu xuất hiện nhiều nhất trong vòng 3 ngày
11 27 ngày
69 27 ngày
87 27 ngày
58 24 ngày
43 24 ngày
29 24 ngày
72 24 ngày
47 24 ngày
45 20 ngày
53 20 ngày