Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải đặc biệt
34
205
1812 0269 3145
6301
14061 86141 53476 13039 28404 84641 42524
25531 69735
81566
85380
964433
ĐầuCuối
04,1,5
12
24
33,1,5,9,4
41,1,5
5
66,1,9
76
80
9
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải đặc biệt
21
237
3091 5741 3522
6471
96324 16453 08077 16088 44274 73556 19827
45712 85556
71819
98257
400336
ĐầuCuối
0
19,2
24,7,2,1
36,7
41
57,6,3,6
6
77,4,1
88
91
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải đặc biệt
74
763
0740 5158 6018
3493
56180 36751 28319 30446 35324 22058 75987
48371 36470
83313
10064
201968
ĐầuCuối
0
13,9,8
24
3
46,0
51,8,8
68,4,3
71,0,4
80,7
93
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải đặc biệt
65
811
5516 8787 9549
0921
84812 60131 89683 01659 36669 98265 34196
83048 95873
31674
32654
449979
ĐầuCuối
0
12,6,1
21
31
48,9
54,9
69,5,5
79,4,3
83,7
96
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong vòng 3 ngày
41
3 (lần)
Tăng 3 so với lần trước
24
3 (lần)
Tăng 1 so với lần trước
12
2 (lần)
Tăng 1 so với lần trước
56
2 (lần)
Giảm 1 so với lần trước
74
2 (lần)
Không thay đổi so với lần trước
80
2 (lần)
Tăng 2 so với lần trước
58
2 (lần)
Tăng 2 so với lần trước
71
2 (lần)
Tăng 2 so với lần trước
19
2 (lần)
Tăng 1 so với lần trước
33
1 (lần)
Giảm 1 so với lần trước
10 cặp số lâu xuất hiện nhiều nhất trong vòng 3 ngày
00 62 ngày
99 62 ngày
98 55 ngày
94 55 ngày
30 55 ngày
38 55 ngày
95 48 ngày
10 48 ngày
43 48 ngày
52 48 ngày