Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải đặc biệt
97
700
0097 5660 3261
4772
48925 25931 24701 24132 89130 15792 63046
06075 87230
20323
34586
014317
ĐầuCuối
01,0
17
23,5
30,1,2,0
46
5
60,1
75,2
86
92,7,7
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải đặc biệt
55
459
5387 2971 1759
8629
24445 43659 77244 08274 52727 38812 76229
00425 24979
23346
50409
368839
ĐầuCuối
09
12
25,7,9,9
39
46,5,4
59,9,9,5
6
79,4,1
87
9
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải đặc biệt
51
483
3417 6135 6848
5348
34901 48532 02329 97886 42999 44425 43929
87306 42986
67201
82326
795255
ĐầuCuối
01,6,1
17
26,9,5,9
32,5
48,8
55,1
6
7
86,6,3
99
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải đặc biệt
43
011
5294 2978 7782
1900
59532 60882 10239 38056 75420 41732 35144
68515 92216
92028
14408
015658
ĐầuCuối
08,0
15,6,1
28,0
32,9,2
44,3
58,6
6
78
82,2
94
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong vòng 3 ngày
29
4 (lần)
Tăng 2 so với lần trước
59
3 (lần)
Tăng 2 so với lần trước
86
3 (lần)
Tăng 2 so với lần trước
25
3 (lần)
Tăng 2 so với lần trước
01
3 (lần)
Tăng 3 so với lần trước
17
2 (lần)
Không thay đổi so với lần trước
30
2 (lần)
Tăng 1 so với lần trước
32
2 (lần)
Không thay đổi so với lần trước
97
2 (lần)
Tăng 1 so với lần trước
55
2 (lần)
Giảm 1 so với lần trước
10 cặp số lâu xuất hiện nhiều nhất trong vòng 3 ngày
03 64 ngày
05 64 ngày
93 64 ngày
53 64 ngày
88 57 ngày
65 57 ngày
57 57 ngày
96 57 ngày
85 57 ngày
91 57 ngày