Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải đặc biệt
05
419
4226 0134 9302
4865
39159 64379 95696 89870 15624 75151 57144
52947 03575
54374
71967
021692
ĐầuCuối
02,5
19
24,6
34
47,4
59,1
67,5
74,5,9,0
8
92,6
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải đặc biệt
78
044
1162 9917 1575
3148
45484 00541 42009 62740 07078 55353 27578
78496 59099
23744
68313
361063
ĐầuCuối
09
13,7
2
3
44,1,0,8,4
53
63,2
78,8,5,8
84
96,9
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải đặc biệt
52
740
4793 0897 4476
8867
35627 45071 59489 53833 80774 52618 41558
42087 06874
75271
24320
197734
ĐầuCuối
0
18
20,7
34,3
40
58,2
67
71,4,1,4,6
87,9
93,7
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải đặc biệt
30
746
2538 7920 6226
6416
16347 41218 26150 33887 18932 32012 69899
75629 07589
24861
16714
735803
ĐầuCuối
03
14,8,2,6
29,0,6
32,8,0
47,6
50
61
7
89,7
99
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong vòng 3 ngày
78
3 (lần)
Tăng 3 so với lần trước
74
3 (lần)
Tăng 3 so với lần trước
44
3 (lần)
Tăng 2 so với lần trước
75
2 (lần)
Tăng 2 so với lần trước
40
2 (lần)
Tăng 2 so với lần trước
67
2 (lần)
Tăng 2 so với lần trước
34
2 (lần)
Không thay đổi so với lần trước
96
2 (lần)
Tăng 2 so với lần trước
71
2 (lần)
Giảm 1 so với lần trước
92
1 (lần)
Tăng 1 so với lần trước
10 cặp số lâu xuất hiện nhiều nhất trong vòng 3 ngày
23 61 ngày
28 54 ngày
55 54 ngày
69 54 ngày
11 54 ngày
91 47 ngày
73 47 ngày
35 47 ngày
66 47 ngày
22 40 ngày