Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải đặc biệt
99
878
1252 5570 6950
8195
63166 81991 42249 33815 36993 75172 53817
82824 04870
96410
07730
237191
ĐầuCuối
0
10,5,7
24
30
49
52,0
66
70,2,0,8
8
91,1,3,5,9
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải đặc biệt
62
264
0887 8745 0728
1897
22002 53409 44314 16269 45740 38426 08278
67916 63480
48328
88578
815115
ĐầuCuối
02,9
15,6,4
28,6,8
3
40,5
5
69,4,2
78,8
80,7
97
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải đặc biệt
35
658
8457 9601 5999
2224
03007 24788 53111 90248 99446 98550 52402
92306 81045
53823
73843
296302
ĐầuCuối
02,6,7,2,1
11
23,4
35
43,5,8,6
50,7,8
6
7
88
99
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải đặc biệt
52
320
9156 3803 8554
0772
38513 92381 46342 94608 78237 49513 50899
44310 32547
76092
91333
437221
ĐầuCuối
08,3
10,3,3
21,0
33,7
47,2
56,4,2
6
72
81
92,9
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong vòng 3 ngày
78
3 (lần)
Tăng 2 so với lần trước
02
3 (lần)
Tăng 3 so với lần trước
91
2 (lần)
Tăng 2 so với lần trước
70
2 (lần)
Tăng 1 so với lần trước
28
2 (lần)
Tăng 1 so với lần trước
50
2 (lần)
Không thay đổi so với lần trước
24
2 (lần)
Tăng 2 so với lần trước
15
2 (lần)
Tăng 2 so với lần trước
99
2 (lần)
Không thay đổi so với lần trước
45
2 (lần)
Tăng 1 so với lần trước
10 cặp số lâu xuất hiện nhiều nhất trong vòng 3 ngày
55 59 ngày
27 52 ngày
71 45 ngày
04 45 ngày
59 45 ngày
44 45 ngày
85 45 ngày
98 38 ngày
22 38 ngày
83 38 ngày