Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải đặc biệt
56
411
5461 2014 5536
2183
68963 43783 82898 94778 80454 97133 36293
28003 59210
50367
96907
773169
ĐầuCuối
07,3
10,4,1
2
33,6
4
54,6
69,7,3,1
78
83,3
98,3
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải đặc biệt
23
996
1945 1740 5787
5114
37471 74451 91104 81109 23847 28428 42139
26441 93448
69649
33628
228976
ĐầuCuối
04,9
14
28,8,3
39
49,1,8,7,5,0
51
6
76,1
87
96
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải đặc biệt
40
336
0305 6828 6520
6067
51046 10660 18650 56467 74519 30452 70880
18990 72669
90506
34427
522950
ĐầuCuối
06,5
19
27,8,0
36
46,0
50,0,2
69,0,7,7
7
80
90
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải đặc biệt
57
363
8989 3577 7511
9663
19173 79250 65205 75336 80170 46071 30680
60391 70373
74046
10987
985350
ĐầuCuối
05
11
2
36
46
50,0,7
63,3
73,3,0,1,7
87,0,9
91
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong vòng 3 ngày
67
3 (lần)
Tăng 3 so với lần trước
28
3 (lần)
Tăng 2 so với lần trước
69
2 (lần)
Không thay đổi so với lần trước
14
2 (lần)
Tăng 1 so với lần trước
40
2 (lần)
Tăng 2 so với lần trước
50
2 (lần)
Không thay đổi so với lần trước
83
2 (lần)
Tăng 1 so với lần trước
36
2 (lần)
Tăng 1 so với lần trước
10
1 (lần)
Không thay đổi so với lần trước
78
1 (lần)
Giảm 2 so với lần trước
10 cặp số lâu xuất hiện nhiều nhất trong vòng 3 ngày
35 63 ngày
43 63 ngày
64 63 ngày
01 63 ngày
75 63 ngày
62 63 ngày
66 56 ngày
08 56 ngày
72 56 ngày
12 56 ngày