Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải đặc biệt
22 12 99 78
462 208 865
4094 5561 5064 0265 3660 5234
8617 7118 7204 8856
01425 42539 63632 92869 43025 75162
06686 97472
76100
68044
ĐầuCuối
00,4,8
17,8,2
25,5,2
39,2,4
44
56
69,2,1,4,5,0,2,5
72,8
86
94,9
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải đặc biệt
18 79 69 78
245 008 552
2373 0476 9854 4191 1064 3422
3222 8200 0135 1382
76338 24922 37402 86344 48193 01152
19015 72106
90076
32777
ĐầuCuối
06,2,0,8
15,8
22,2,2
38,5
44,5
52,4,2
64,9
77,6,3,6,9,8
82
93,1
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải đặc biệt
56 23 12 08
844 899 166
6892 8734 3753 7638 0366 4055
5665 5791 3275 1792
91608 58169 00819 63040 45498 25000
68028 75331
07506
35289
ĐầuCuối
06,8,0,8
19,2
28,3
31,4,8
40,4
53,5,6
69,5,6,6
75
89
98,1,2,2,9
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải đặc biệt
78 01 32 93
107 910 441
2795 1016 4486 7010 6825 7217
1049 8132 2408 5460
36048 16512 53049 82051 03174 59996
91610 31373
23224
72383
ĐầuCuối
08,7,1
10,2,6,0,7,0
24,5
32,2
48,9,9,1
51
60
73,4,8
83,6
96,5,3
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong vòng 3 ngày
22
4 (lần)
Tăng 1 so với lần trước
08
4 (lần)
Tăng 2 so với lần trước
44
3 (lần)
Giảm 1 so với lần trước
65
3 (lần)
Tăng 2 so với lần trước
00
3 (lần)
Không thay đổi so với lần trước
69
3 (lần)
Tăng 1 so với lần trước
25
2 (lần)
Không thay đổi so với lần trước
62
2 (lần)
Tăng 2 so với lần trước
56
2 (lần)
Tăng 2 so với lần trước
38
2 (lần)
Tăng 2 so với lần trước
10 cặp số lâu xuất hiện nhiều nhất trong vòng 3 ngày
13 -211 ngày
21 -218 ngày
30 -225 ngày
71 -225 ngày
36 -225 ngày
14 -225 ngày
05 -232 ngày
63 -232 ngày
33 -232 ngày
47 -232 ngày