Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải đặc biệt
31
260
7571 2548 7191
8361
63047 03739 93735 58697 90725 11828 97666
22506 59131
63821
13111
660365
ĐầuCuối
06
11
21,5,8
31,9,5,1
47,8
5
65,6,1,0
71
8
97,1
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải đặc biệt
01
722
6110 5193 5687
0330
02859 36456 47994 66237 81958 28137 78966
99880 87923
08747
09446
725878
ĐầuCuối
01
10
23,2
37,7,0
46,7
59,6,8
66
78
80,7
94,3
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải đặc biệt
85
907
2409 2789 4985
3536
22956 84427 33609 79956 09066 50860 18970
81464 34582
50140
88537
483744
ĐầuCuối
09,9,7
1
27
37,6
44,0
56,6
64,6,0
70
82,9,5,5
9
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải đặc biệt
93
069
5969 5920 3540
6026
75015 96136 85268 93036 44935 17449 73374
28308 01004
65137
14214
247633
ĐầuCuối
08,4
14,5
26,0
33,7,6,6,5
49,0
5
68,9,9
74
8
93
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong vòng 3 ngày
37
3 (lần)
Tăng 2 so với lần trước
56
3 (lần)
Tăng 1 so với lần trước
66
3 (lần)
Giảm 2 so với lần trước
31
2 (lần)
Tăng 2 so với lần trước
60
2 (lần)
Tăng 2 so với lần trước
47
2 (lần)
Tăng 2 so với lần trước
09
2 (lần)
Tăng 1 so với lần trước
85
2 (lần)
Tăng 2 so với lần trước
65
1 (lần)
Không thay đổi so với lần trước
97
1 (lần)
Không thay đổi so với lần trước
10 cặp số lâu xuất hiện nhiều nhất trong vòng 3 ngày
05 63 ngày
45 63 ngày
16 56 ngày
52 56 ngày
95 56 ngày
63 56 ngày
57 49 ngày
54 49 ngày
76 49 ngày
02 49 ngày